Страх те е да започнеш нов живот? Няма за какво !

Екипът Медико –Джобс е съставен С болшинството от румънски лекари, който практикуват вече в чужбина и които са подготвени да те напътстват по новия ти път.