Downloads

Необходими документи издаване на сертификата за съответствие

 

Необходими документи за лекари във Франция

 

Полезни документи GP – ФРАНЦИЯ

 

Необходими документи за лекари в Англия (UK)

 

Необходими документи за лекари в Дания

 

Модели CV и мотивационно писмо

 

Модел CV – ФРАНЦИЯ

 

 

Модел CV – ГЕРМАНИЯ

 

 

Деонтология и Законодателство

 

Европейската реанимация Насоки ( 2010)